Prezentácia systému zamestnávania väzňov v podmienkach zboru na medzinárodnej konferencii

Na základe osobného pozvania generálneho riaditeľa Väzenskej služby Maďarska genmjr. Dr. Tamása Tótha sa námestník generálneho riaditeľa pre ekonomické veci plk. Ing. Jozef Lančarič zúčastnil na medzinárodnej konferencii na tému minimalizovanie recidívy a odborná práca zameraná na jej zníženie. Konferencia sa konala dňa  31. októbra 2018 v Budapešti. 

Okrem všeobecnej diskusie na vyššie uvedené témy sa uskutočnili tri workshopy s cieľom výmeny skúseností z odbornej činnosti zameranej na zamestnávanie, vzdelávanie, odborné vzdelávanie, probačný dohľad a prevenciu zločinnosti a získania prehľadu o aktuálnych výzvach a problémoch.

Počas plenárnej časti s prezentáciou „Zamestnávanie obvinených a odsúdených v Slovenskej republike“ vystúpil plk. Lančarič. Následne na workshope sa aktívne podieľal na diskusii o tom, ako zamestnávanie a odborné vzdelávanie väzňov môže prispieť k znižovaniu recidívy. 


Fotogaléria