Odsúdené v ústave Levoča pamätali na zosnulých

Dňa 1. novembra 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča uskutočnila po svätej omši pietna spomienka za zosnulých. Pri kríži si odsúdené ženy zapálili sviecu a zaspomínali na svojich blízkych modlitbou a chvíľkou ticha spolu s väzenským kaplánom. Počas chvíľky ticha sa na ich tvárach nedali ukryť ani slzy dojatia.


Fotogaléria