Späť

Aktuality

23.04.2019
Na Bielu sobotu absolvovalo deväť odsúdených z Otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Bratislava v sprievode väzenského kaplána kpt. Mgr. Andreja Streichera návštevu Božieho hrobu. V priebehu dopoludnia sa zastavili a pomodlili v deviatich kostoloch a v katedrále...Viac...
23.04.2019
Na Veľký piatok sa v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica konalo v oddiele doživotných trestov a v návštevnej miestnosti pre odsúdených hudobno-evanjelizačné pásmo o živote popraveného Jacquesa Fescha (1930 – 1957), ktorý sa po trojročnom väzení obrátil na kresťanskú...Viac...
23.04.2019
V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku zboru Omšenie uskutočnila Celoslovenská porada a odborný seminár nadriadených Zboru väzenskej a justičnej stráže. Jednou z hlavných tém bolo zhodnotenie úloh zboru a plán akcií v roku 2019,...Viac...
23.04.2019
Dňa 18. apríla 2019 na Zelený štvrtok odznelo v ÚVV a ÚVTOS Prešov pôstne slovo a hudba. Účinkujúci veriaci z Apoštolskej cirkvi vo svojom programe predstavili silu pokorne trpiaceho Krista počas prvej Veľkej noci. Publikum väzňov z ústavu, bolo pútavým...Viac...