Priateľský minifutbalový turnaj s bilingválnym gymnáziom v Žiline

Aj tento rok sa koncom októbra v ÚVTOS pre mladistvých Sučany konal priateľský turnaj v minifutbale, v ktorom si svoje futbalové kvality preverili dve družstvá zložené z odsúdených mladistvých ústavu s dvomi družstvami bilingválneho gymnázia v Žiline. Turnaja sa zúčastnili najmä odsúdení mladiství zaradení do futbalového krúžku a odohral sa v zrekonštruovanej telocvični ústavu. Hralo sa herným systémom „každý s každým“ a hrací čas bol dvakrát desať minút. Všetci zúčastnení predviedli slušnú hernú kvalitu, zápasy boli dramatické a vyrovnané. O víťazovi turnaja sa rozhodlo až v pokutových kopoch, ktoré lepšie zvládol tím starších žiakov z bilingválneho gymnázia v Žiline, a tak sa stal víťazom turnaja. Po jeho skončení bolo pre všetkých zúčastnených pripravené malé občerstvenie. Turnajom sa niesla príjemná priateľská atmosféra, jej cieľom bolo spojenie športovej, reedukatívnej a spoločenskej oblasti. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom, splnilo svoj účel a stalo sa opäť príjemným spestrením bežného dňa odsúdených mladistvých v ústave.


Fotogaléria