Deň otvorených dverí Krajského súdu Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov sa na základe dlhoročnej vzájomnej spolupráce aktívne spolupodieľal na podujatí organizovanom Krajským súdom v Prešove dňa 25. októbra 2018 pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti.

Krajský súd v tomto roku po štvrtýkrát privítal na svojej pôde študentov a bežnú verejnosť počas Dňa otvorených dverí v troch hodinových vstupoch v čase od 09.00 hod. do 10.00 hod., od 11.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 14.00 hod. Pripojil sa k európskym súdom, ktoré pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti sprístupnili verejnosti svoje pracoviská a znalosti v záujme lepšej informovanosti o právach obyvateľov a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi.

Návštevníkom bola už tradične v tento deň umožnená prehliadka priestorov krajského súdu a informácie o činnosti jednotlivých sudcov a zamestnancov v súvislosti s výkonom práva, s administratívou s ním spojenou, s technickým, ekonomickým a hospodárskym zabezpečením súdu.

Súčasťou tohtoročného programu boli aj prezentácie spolupracujúcich organizácií, ktoré prijali pozvanie a priblížili návštevníkom svoju činnosť, úzko prepojenú s výkonom súdnictva, resp. sídlom Krajského súdu v Prešove. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže z ústavu Prešov so statickými a dynamickými ukážkami svojej činnosti v jednotlivých časových blokoch priblížili činnosť zásahovej skupiny úseku eskortnej a špeciálnej činnosti oddelenia ochrany. Taktiež sa prezentovali príslušníci služobnej kynológie ústavu Prešov so svojimi ukážkami psov podľa jednotlivých kategórií vycvičenosti a odsúdení z otvoreného oddelenia Prešov fotografiami z úspešného projektu GRUNDVIG IN LIVING MEMORY, ktorý sa realizoval v priestoroch otvoreného oddelenia a na ktorom sa odsúdení aktívne spolupodieľali.

Touto cestou ústav Prešov aktívnym prístupom úspešne prezentoval náročný a zodpovedný výkon štátnej služby príslušníkov zboru pred očami širokej verejnosti.


Fotogaléria