Školenie zamerané na správne a bezpečné používanie Taserov

V dňoch 24. až 26. októbra 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava pod vedením inštruktorov firmy Axon Enterprise, Inc. (DEP Taser) uskutočnilo školenie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže zamerané na správne a bezpečné používanie elektrických paralyzátorov – Taserov, ktoré budú príslušníci zboru na základe zmluvy o výpožičke používať vo výkone štátnej služby v ústavoch zaradených do pilotného projektu.


Fotogaléria