Výcvik príslušníkov zboru v sebaobrane

V dňoch 8. až 12. októbra 2018 organizoval odbor ochrany Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže výcvik príslušníkov zboru v sebaobrane. Tento výcvik sa uskutočnil v ÚVV a ÚVTOS Košice za účasti pozvaných hostí väzenských služieb Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky. Tohto výcviku sa zúčastnili aj príslušníci Pohotovostného policajného útvaru KR PZ Košice a práporu ISTAR 2. mechanizovanej brigády Prešov. Výcvik bol zameraný nie len na techniky sebaobrany, prácu s teleskopickým obuškom a prácu s donucovacími prostriedkami, ale hlavne na odovzdanie a výmenu skúseností v oblasti väzenstva a ozbrojených zborov V4.

V rámci tohto výcviku bola npor. Bohušovi Duľovi - inštruktorovi výcviku z ÚVV a ÚVTOS Košice odovzdaná za príkladnú dlhoročnú službu v zbore Čestná medaila zboru 1. stupňa udelená generálnym riaditeľom zboru gen. Ing. Milanom Ivanom. Tento slávnostný akt prebehol za účasti riaditeľa odboru ochrany Generálneho riaditeľstva zboru pplk. Mgr. Milana Koteka, riaditeľa ÚVV a ÚVTOS Košice plk. Mgr. Petra Gerberyho, riaditeľa ÚVTOS Košice-Šaca pplk. Ing. Jána Lukáča a riaditeľa ÚVTOS Levoča pplk. Mgr. Maroša Dublana.  


Fotogaléria