Celoslovenská porada nadriadených zboru

Dňa 11. októbra 2018 sa na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže v Bratislave uskutočnila Celoslovenská porada nadriadených zboru, cieľom ktorej bolo vyhodnotenie plnenia úloh a výsledkov činnosti na jednotlivých služobných úsekoch a očakávané plnenie do konca roku 2018.

Jednou z hlavných tém porady bolo vyhodnotenie vybraných mimoriadnych udalostí v zbore a nadväznosti aj zameranie kontrolnej činnosti v nasledujúcom období. Osobitne bola riešená problematika aktuálneho stavu plnenia systemizovaných počtov príslušníkov a zamestnancov zboru, progresívne postupy získavania uchádzačov, navrhované zmeny systemizácie do konca roku 2018 a očakávaný vývoj platov a miezd do konca roku 2018, ako aj navrhovaný rámec systemizácie pre rok 2019.

Ďalšou témou porady bol návrh novely zákona o Policajnom zbore a s tým súvisiace zmeny zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže, taktiež realizácia manažérskeho vzdelávania nadriadených na Akadémii PZ, očakávané zmeny v odmeňovaní príslušníkov a zamestnancov zboru od 1. januára 2019, problematika verejného obstarávania a riadenia projektov, ako aj Plán akcií zboru na rok 2019 - návrh podujatí organizovaných pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva.

V závere porady generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan udelil za dlhoročnú príkladnú službu v zbore riaditeľovi Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany plk. PhDr. Michalovi Hrnčiarovi Čestnú medailu I. stupňa, riaditeľovi Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce pplk. Ing Ervínovi Janšíkovi Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo II. stupňa a riaditeľovi odboru logistiky Generálneho riaditeľstva zboru plk. Ing. Martinovi Križanovi Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo III. stupňa.


Fotogaléria