Oslavy Dňa zboru v ústave Nitra

Dňa 5. októbra 2018 sa v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pri tejto príležitosti zástupca riaditeľa ústavu pre služobné veci pplk. Mgr. Michal Čička a riaditeľ Inštitútu vzdelávania zboru pplk. Mgr. Norbert Kuruc vyhodnotili činnosť jednotlivých organizačných zložiek, ako aj činnosť Inštitútu vzdelávania zboru v uplynulom období, načrtli perspektívy do budúcnosti a na záver vyslovili poďakovanie všetkým príslušníkom zboru a zamestnancom zboru v ústave za ich prácu. Slávnostné zhromaždenie bolo spojené aj s odovzdávaním ocenení príslušníkom ústavu a Policajného zboru. Oslavy následne pokračovali formou spoločenského podujatia na letisku Nitra-Janíkovce, ktorého sa zúčastnili aj rodinní príslušníci personálu ústavu. Súčasťou programu bola súťaž vo varení gulášu, streľba zo vzduchových zbraní, rôzne športové súťaže a skákací hrad pre deti. Program bol obohatený aj o ukážky služobných činností príslušníkov zásahovej skupiny a psovodov v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru. Na zabezpečení osláv sa výraznou mierou podieľala aj Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, za čo im patrí poďakovanie. 


Fotogaléria