Gospel v otvorenom oddelení v Prešove

Dňa 04.10.2018 sa v otvorenom oddelení Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov konal pre 91 odsúdených koncert skupiny Lamačské chvály,  ktorú možno bezpochyby zaradiť medzi najznámejšie slovenské gospelové kapely. Skupina, ktorá vznikla spontánne z hudobníkov a spevákov na mládežníckych svätých omšiach v Lamači, dnes odohrá množstvo koncertov ročne.  Počas koncertu boli odsúdení prevádzaní svedectvami zo života členov kapely a chválami na Božiu slávu. Veľká vďaka patrí pedagógovi z ÚVV a ÚVTOS Leopoldov kpt. Mgr. Michalovi Libantovi, ktorý nielen, že s väzenským kaplánom mjr. Mgr. Štefanom Blanárom celý koncert zorganizoval a zabezpečil, aby si vyťažená skupina našla čas na príchod do Prešova, ale bol aj prítomný a podal osobné svedectvo o tom, ako je možné dôjsť k vnútornej premene človeka cez čítanie Svätého písma, modlitbu a spev. O pozitívnom ohlase odsúdených na takýto koncert netreba dvakrát hovoriť - jednoducho ĎAKUJEME, nielen za hudobné vystúpenie a povzbudzujúce slová, ale aj za vašu námahu, čas a finančné výdavky spojené s dopravou. 


Fotogaléria