Svedectvo o rodine v ústave Banská Bystrica

Dňa 7. októbra 2018 zavítali do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica manželské páry z kresťanského spoločenstva Neokatechumenálnej cesty.

Svojím hudobným prejavom a osobným svedectvom života vyjadrili pre obvinených a odsúdených skúsenosti z rodinného života, z prekonávania ťažkostí, výchovy detí, otvorenosti životu, viery a nádeje v Ježiša Krista. Tri manželské páry podali svoje svedectvo života a rodinnej lásky napriek rôznym životným ťažkostiam a trápeniam. Z nich prvý je otcom 13 detí (šesť z tých ukončilo vysokú školu ) a dve mamy s piatimi a štyrmi deťmi.

Prítomní boli povzbudení ich svedectvom v ľudskej a duchovnej úrovni.


Fotogaléria