Návšteva štátnej tajomníčky

V stredu 3. októbra 2018 navštívila Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Mgr. Edita Pfundtner. V sprievode vedenia ústavu absolvovala prehliadku výkonu väzby a výkonu trestu, počas ktorej sa so záujmom informovala o podmienkach výkonu služby príslušníkov a zamestnancov a o špecifikách ústavu. V rámci pracovného stretnutia si prezrela aj ubytovacie priestory určené pre umiestnenie väznených osôb, vnútorné pracoviská, či miestnosti využívané na vzdelávanie a kultúrno-osvetovú činnosť. Počas rozhovorov s príslušníkmi ocenila náročnosť ich práce v procese resocializácie, a taktiež možnosť osobne konfrontovať penitenciárnu teóriu s praxou.


Fotogaléria