Praktická činnosť riešenia mimoriadnej situácie

V súlade s Hlavnými úlohami Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018 sa dňa 5. októbra 2018 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov konalo cvičenie zamerané na praktickú činnosť riešenia mimoriadnej situácie v súčinnosti s poriadkovými jednotkami ústavov Hrnčiarovce nad Parnou, Bratislava, Nitra a Nitra-Chrenová a Pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Hasičským a záchranným zborom v Hlohovci. Námetom cvičenia bolo riešenie vzniku mimoriadnej situácie vyžadujúcej si krízové vyjednávanie – vzbura obvinených a branie rukojemníka. Na záver sa účastníkom cvičenia prihovoril námestník generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci, ktorý poďakoval za aktívny a vysoko profesionálny prístup a zároveň poukázal na neustálu potrebu organizovania takýchto cvičení zameraných na praktickú činnosť riešenia mimoriadnych situácií v podmienkach zboru. Zostáva len veriť, že aj napriek prezentovanej pripravenosti zvládnuť takúto mimoriadnu udalosť nebude potrebné jej využitie s reálnom nasadení.


Fotogaléria