Pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných referentov režimu – špecialistov

V dňoch 20. a 21. septembra 2018 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Omšení uskutočnilo pracovné stretnutie vybraných pedagógov a samostatných referentov režimu – špecialistov zamerané na riešenie aktuálnych problémov v oblasti vzdelávania väznených osôb. Súčasťou stretnutia boli prezentácie príkladov dobrej praxe pri zabezpečení vlastného vzdelávania väznených osôb a vzdelávaní väznených osôb strednými školami, resp. problémov pri prístupe väznených osôb k získavaniu a prehlbovaniu vzdelania v ústavoch Sučany, Košice, Košice-Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou a Želiezovce. V rámci pracovného stretnutia sa rovnako hľadali možnosti systémových zmien v kvalite a kvantite vzdelávania väznených osôb (personálne zabezpečenie, práca s motiváciou odsúdených, výber a zaraďovanie do vzdelávacích aktivít, štandardizácia vlastných vzdelávacích aktivít a pod.). Pracovné stretnutie nadviazalo na poznatky, ktoré odzneli na zasadnutí expertnej skupiny EuroPris zameranej na oblasť vzdelávania väzňov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. až 19. septembra 2018 v Bratislave.


Fotogaléria