Členovia MECR sa po roku opäť stretli

V dňoch  12. – 14. septembra 2018 sa vo Viedni už 15-ty raz stretli členovia Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb (MECR). Pozvanie rakúskeho hostiteľa prijali generálni riaditelia väzenských služieb Švajčiarska, Talianska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a vyslaní zástupcovia väzenských služieb Rumunska, Slovinska a Estónska. Zbor väzenskej a justičnej stráže zastupoval generálny riaditeľ gen. Ing. Milan Ivan.

Podstatou stretnutí MECR je diskusia o aktuálnom dianí v participujúcich väzenských službách. Práve počas tejto debaty je tiež vytvorený priestor na zdieľanie a výmenu informácií a skúseností z praxe. Časť programu je venovaná špecifickej téme, tento krát to bola de-radikalizácia a prevencia extrémizmu vo väzniciach.

Druhý deň stretnutia účastníci navštívili Ústav na výkon väzby Korneuburg.


Fotogaléria