Oslavy patróna Väzenskej služby Maďarska sv. Adriána

V týchto dňoch si Väzenská služba Maďarska pripomenula svojho patróna sv. Adriána. Pri tejto príležitosti bol gen. Ing. Milan Ivan, generálny riaditeľ zboru pozvaný k účasti na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila na pôde ministerstva vnútra, ktorému je Väzenská služba Maďarska podriadená. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší významní zástupcovia: generálny riaditeľ VS Českej republiky genmjr. PhDr. Petr Dohnal, námestník generálneho riaditeľa VS Poľska plk. Artur Dziadosz a námestník generálneho riaditeľa VS Rakúska Josef Pühringer. Hostiteľom podujatia bol generálny riaditeľ VS Maďarska genmjr. Tamás Tóth, za účasti jeho námestníka pre bezpečnosť a väzenstvo genmjr. Jánosa Schmehla.

Súčasťou zahraničnej služobnej cesty uskutočnenej 4. - 6. septembra 2018 bola aj prehliadka maďarsko-srbskej hranice v Röszke a jej hraničného oplotenia, ktoré je súčasťou ochrany Schengenského priestoru, a pri výrobe ktorého bola využitá aj práca odsúdených. Zahraniční zástupcovia mali možnosť absolvovať prehliadku väznice Tököl a v rámci nej aj pracovísk Duna Papír s.r.o. kde sa vyrábajú papierenské výrobky a prvky už spomenutého oplotenia.

 


Fotogaléria