Ocenenie príslušníkov zboru

Pri príležitosti 20 rokov trvania služobného pomeru generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan udelil dňa 11.septembra 2018 na pôde Generálneho riaditeľstva zboru za dlhoročnú príkladnú službu v Zbore väzenskej a justičnej stráže svojim personálnym rozkazom zástupkyni riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Sučany pplk. Ing. Zuzane Štúrikovej a riaditeľovi odboru kontroly a právnych činností Generálneho riaditeľstva zboru plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomírovi Klištincovi Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo II. stupňa. Zároveň za dlhodobú príkladnú službu v Zbore väzenskej a justičnej stráže pri príležitosti 25 rokov trvania služobného pomeru ocenil Čestnou medailou zboru III. stupňa zástupcu riaditeľa odboru ochrany Generálneho riaditeľstva zboru pplk. Mgr. Romana Turzu.


Fotogaléria