Dohoda o spolupráci medzi ÚVTOS Dubnica nad Váhom a Váci Fegyház és Börtön

Dňa 7. septembra 2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom usporiadal za účasti zástupcov z Poľskej republiky plk. Mgr. Ing. Andrzeja Balińskeho, regionálneho riaditeľa väzenskej služby v Katowicach a mjr. Wojciecha Emerlinga, riaditeľa Zakladu Karny w Jastrzebiu-Zdroju a zástupcu z Maďarskej republiky brig. gen. Károly Kopcsika, riaditeľa väznice Váci Fegyház És Börtön oslavy pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Predmetom tohto dňa bolo aj slávnostné podpísanie Dohody o spolupráci medzi ústavom Dubnica nad Váhom a väznicou Vác, ktorú za ústav podpísal plk. Mgr. Andrej Kubiš, riaditeľ ústavu a brig. gen. Károly Kopcsik, riaditeľ väznice Vác. Predmetom tejto dohody je najmä vzájomná spolupráca v oblasti poskytovania dokumentov s penitenciárnou tematikou, recipročná výmena odborníkov, organizovanie študijných a športových podujatí a prehlbovanie spolupráce osobným kontaktom pracovníkov zmluvných strán.


Fotogaléria