Slávnostné zhromaždenie v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov

Dňa 7. septembra 2018 sa pri príležitosti Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže  v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Prešov uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov služobného úradu Prešov. Riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák v krátkom príhovore zdôraznil význam, špecifickosť a náročnosť výkonu štátnej služby v ústave Prešov. Poukázal na jednotlivé udalosti, ktoré rezonovali v priebehu uplynulého služobného roku a predstavil nové vízie, ktoré čakajú ústav Prešov v najbližšom období. Pri tejto slávnostnej príležitosti generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan udelil npráp. Jánovi Bajusovi  Medailu za zásluhy o slovenské väzenstvo II. stupňa a  kpt. Mgr. Tatiane Husárovej Čestnú medailu zboru I. stupňa.  Na záver riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák  oceneným poďakoval za vykonanú prácu  a poprial všetkým príslušníkom a zamestnancom veľa zdravia a síl do ďalšieho obdobia.  V popoludňajších hodinách pokračovali oslavy už tradične v priestoroch Jazdeckého areálu a  súťažou v bowlingu. Mnohí zo zúčastnených využili príležitosť previezť sa na koni.   


Fotogaléria