Minister spravodlivosti v ústave Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 7. septembra 2018 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou minister spravodlivosti Slovenskej republiky Gábor Gál.

Minister sa počas návštevy stretol v administratívnej časti s personálom ústavu. Zaujímal sa o podmienky výkonu štátnej služby a práce personálu ústavu. V rámci prehliadky väzenskej časti si v sprievode riaditeľa ústavu pplk. Mgr. Mareka Kresana a zástupcu riaditeľa ústavu pre služobné veci pplk. Mgr. Branislava Benuščáka prezrel priestory určené pre ubytovanie väznených osôb, jednotlivé špecializované oddiely, školské stredisko ústavu, priestory určené na vykonávanie protialkoholickej a protitoxikologickej liečby, ale i pracoviská nachádzajúce sa v ústave, a to pracovisko Dominik, Terminals a Euroobuv.

Pre príslušníkov a zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou bola návšteva ministra spravodlivosti Gábora Gála veľkou cťou. Jeho záujem o ich prácu len potvrdzuje, že Zbor väzenskej aj justičnej stráže minister považuje za plnohodnotnú súčasť ním riadeného štátneho rezortu, a je preto jeho zámerom prispieť k ďalšej modernizácii a materiálnej a personálnej stabilizácii väzenstva.


Fotogaléria