IMZ psovodov ozbrojených zborov

 V dňoch od 3. do 7. septembra 2018 sa v súlade s Plánom akcií zboru na rok 2018 uskutočnilo inštruktážno-metodické zamestnanie psovodov zamerané na spoločný výcvik ozbrojených zborov. Zamestnanie sa uskutočnilo v zrekonštruovaných priestoroch Školiaceho strediska so sídlom v Santovke a jeho okolí, na ktorom sa zúčastnilo 20 psovodov nášho zboru, 4 psovodi Väzenskej služby Maďarska, 4 psovodi Väzenskej služby Českej republiky a 6 psovodov Policajného zboru. Psovodi so služobnými psami boli rozdelení do pracovných skupín, v ktorých sa venovali nácvikom prvkov obrany a vypracovaniu praktických stôp. Počas celého trvania zamestnania psovodi našli výborné podmienky na tréning a nácvik jednotlivých situácií v Školiacom stredisku v Santovke a jej okolí, ako aj v ústave Želiezovce. Stretnutia na takejto úrovni nemalou mierou posúvajú dopredu výcvik psovodov a služobných psov a napomáhajú  k výmene skúseností medzi psovodmi ozbrojených zborov.


Fotogaléria