Krátkodobá rekreácia výsluhových dôchodcov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže

V dňoch od 3. do 5. septembra 2018 zorganizoval odbor personálnych a sociálnych činností Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže krátkodobú rekreáciu pre výsluhových dôchodcov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v  Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej. V tomto roku sa zúčastnilo krátkodobej rekreácie 37 poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí ukončili služobný pomer na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže a splnili podmienku dovŕšenia veku 55 rokov, alebo ich služobný pomer trval najmenej 25 rokov.

Na úvodnom spoločenskom posedení privítal všetkých rekreantov riaditeľ odboru pplk. JUDr. Jozef Valuch, PhD., ktorý im v príhovore priblížil aktuálnu situáciu v Zbore väzenskej a justičnej stráže a poprial všetkým rekreantom príjemný oddych a dni plné pohody.

Na druhý deň boli pre rekreantov pripravené hydromasážne vane, kanadská vaňa, perličkový kúpeľ, sauna a samozrejme celodenný vstup do bazéna s termálnou vodou. V popoludňajších hodinách sa 23 rekreantov zúčastnilo výletu na neďaleký zrekonštruovaný zámok Vígľaš. Hodinová prehliadka zámku bola sprevádzaná zaujímavým odborným výkladom o histórii a rekonštrukcii zámku.

Ďakujeme všetkým rekreantom za ich účasť na tejto krátkodobej rekreácii a za príjemne strávené chvíle v ich prítomnosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.


Fotogaléria