Stretnutie rodín v Omšení

Už viac ako päťdesiat rokov spolupracuje Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice s Vazební věznici Ostrava. Výmenné stáže, účasť na významných výročiach, či priateľské športové zápasy doplnilo po prvýkrát stretnutie rodín príslušníkov a zamestnancov oboch ústavov. Počas predĺženého víkendu na prelome mesiacov august a september zaplnilo Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení takmer 70 ľudí z Ostravy a Košíc. Spoznávanie okolia, športové turnaje, vzájomné rozhovory nielen o práci, opekačka a spev bohato vyplnili voľné dni všetkým prítomným – od najmenších drobcov až po výsluhových dôchodcov. Zážitky určite umocnilo krásne udržiavané prostredie areálu a ochota a ústretovosť personálu liečebno-rehabilitačného strediska, čo osobitne ocenili aj naši milí zahraniční hostia. A ako zdôraznili riaditelia oboch ústavov vo svojich príhovoroch, vzájomné úsilie a dlhodobá príprava stretnutia v spolupráci s odborovými zväzmi a sociálnou komisiou sa určite vyplatili. Spokojnosť všetkých je určite dôvodom, aby prvý spoločný rekreačný pobyt nebol ojedinelým, ale stal sa základom pre ďalšie pokračovania. 


Fotogaléria