Slávnosť patrocínia v ústave Hrnčiarovce nad Parnou

Dňa 11. augusta 2018 pri príležitosti patrocínia titulu ústavnej kaplnky, ktoré sa slávi na sviatok sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek.

V tento slávnostný deň vytvorili odsúdení, ktorí navštevujú hudobný krúžok v ústave, katechetický program doplnený koncertom s liturgickými piesňami. Pred eucharistickým slávením vykonávali prítomní kňazi duchovné rozhovory s odsúdenými. Svätú omšu celebroval otec biskup Mons. František Rábek, ktorý v homílii okrem iného povedal: „Svätý Maximilián počas svojho života bol veľkým ctiteľom Panny Márie. Obetoval svoj život v koncentračnom tábore Osvienčim, kde mnohých povzbudzoval k viere. Zomrel, keď ponúkol svoj život za život otca rodiny Františka Gajovníčka, jedného z jedenástich väzňov, ktorí boli odsúdení k smrti za to, že predtým utiekol z tábora iný väzeň.“ Liturgického slávenia sa zúčastnili riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Marek Kresan, generálny vikár pplk. Mons. Bartolomej Juhás, väzenský dekan kpt. PaedDr. Gabriel Dzvoňár a laickí dobrovoľníci.

Po ukončení slávnosti prítomní chvíľu zotrvali v družných rozhovoroch s otcom biskupom.

V ostatnom čase ústav zabezpečil obnovu interiéru kaplnky a kompletnú opravu zasadacej miestnosti v administratívnej budove. Pri príležitosti slávnosti patrocínia obnovené priestory vysvätil otec biskup Mons. František Rábek modlitbou.


Fotogaléria