Divadelné predstavenie Kuca Paca v ústave Košice-Šaca

Dňa 10. júla 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca uskutočnilo divadelné predstavenia s názvom Kuca Paca, v ktorom sa predstavili herci občianskeho združenia Divadlo bez domova (DBD), a ktoré je súčasťou projektu AFA (Art For All – All For Art – Umenie pre všetkých). Podujatia sa zúčastnilo 154 odsúdených.

DBD vzniklo z myšlienky včleniť divadelnú hru ako tmel medzi marginalizované skupiny obyvateľstva (bezdomovci, telesne a duševne postihnutí, bývalí odsúdení, drogovo, alkoholovo či inak závislí) a ostatnú spoločnosť. Práve odbúravanie mýtov a predsudkov prostredníctvom divadla a dramatoterapie je výnimočná idea. Tu začalo prvotné nadšenie i hanba za predsudky, s akými sú často spájaní ľudia v núdzi alebo iným spôsobom na okraji spoločnosti.

Herečky a herci účinkujúci v divadelných hrách DBD sú prevažne bezdomovci alebo ľudia inak znevýhodnení. Angažovaním sa na verejných vystúpeniach im divadlo pomáha  v integrovaní sa do spoločnosti, ktorou sú často zavrhovaní pre svoje nedostatky alebo spoločenský status. Ich bezprostredný prejav a až profesionálna jednoduchosť sa v hravej hereckej koláži Kuca Paca dotkla každého v miestnosti. Divadelná hra je prvou lastovičkou a nádejou, že podobné projekty budú v našej krajine omnoho častejšie.

Perličkou na záver bolo herecké a hudobné vystúpenie odsúdených, ktoré bolo ukážkou výslednej práce počas intenzívneho divadelného workshopu a následné odovzdávanie certifikátov za účasť v neformálnom vzdelávaní. Nemalou odmenou pre vzácnych hostí bolo neutíchajúce standing ovation a slzy stekajúce po tvárach naoko tvrdých mužov. Vďaka za skvelé predstavenie patrí všetkým účinkujúcim a predstaviteľom DBD za ich zmysluplnú a neoceniteľnú prácu.


Fotogaléria