Magurka nesklamala

Dňa 5. júla 2018 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konala odpustová svätá omša na Magurke, na ktorú prijali pozvanie traja farári z katolíckej a aj z evanjelickej cirkvi. Uplynulo päť rokov od založenia farnosti v ÚVTOS Ružomberok, ktorá má týchto slovanských vierozvestcov za hlavných patrónov. Príslušníci, príslušníčky a zamestnanci ústavu sa už po druhýkrát stretli v kostole na slávnosti a potom pri posedení v tomto krásnom prírodnom prostredí Nízkych Tatier. 


Fotogaléria