Medzinárodný kynologický deň

Dňa 1. júla 2018 sa príslušníci úseku služobnej kynológie oddelenia ochrany Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zúčastnili XX. ročníka Medzinárodného kynologického dňa v areáli športového klubu Severan v Jaklovciach. Rozsiahla akcia bola obohatená o ukážky služobnej kynológie, ktoré boli zamerané na výcvik poslušnosti služobných psov, ochranu psovoda so služobným psom pred útokom, zadržanie páchateľa pri pokuse o útek z eskorty a jeho zaistenie. Predvedenými ukážkami, za ktoré boli odmenení veľkým potleskom, nemalou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena Zboru väzenskej a justičnej stráže, osobitne služobnej kynológie.


Fotogaléria