Prednáška probačnej a mediačnej úradníčky v ústave Ilava

V pondelok 2. júla 2018 v doobedňajších hodinách sa v ústave Ilava uskutočnila prednáška pre odsúdených, ktorú realizovala probačná a mediačná úradníčka Okresného súdu Trenčín Mgr. Tatiana Demitrová.

Prednášajúca v úvode prvej časti prednášky prítomných oboznámila so základnými pojmami – probácia, ochranný dohľad, probačný dohľad a mediácia. Zároveň im priblížila pracovnú náplň probačného a mediačného úradníka a jeho úlohy pri ochrannom a probačnom dohľade a druhú časť prednášky zamerala na vykonávanie alternatívnych trestov.

Na záver odsúdeným samozrejme poskytla odporúčania i rady, ako postupovať v konkrétnych prípadoch.


Fotogaléria