Ukončenie školského roka 2017/2018 v ústave Ilava

Stredná odborná škola Pruské sa už niekoľko rokov podieľa na vzdelávaní odsúdených v ilavskom ústave. Dňa 28. júna 2018 si prevzali vysvedčenia jedenásti odsúdení, ktorí sa počas celého školského roka 2017/2018 podieľali na vyučovacom procese v maturitnom odbore „podnikanie v remeslách a službách“ a v dvoch učebných odboroch „cukrár – kuchár“ a „mäsiar“. Deviati odsúdení skončili štúdium v tomto školskom roku s vyznamenaním, jeden prospel veľmi dobre a jeden prospel.

Budúci rok ich však čakajú záverečné skúšky. Získajú platný doklad o nadobudnutom vzdelaní, a tým potvrdia, že získané vzdelanie počas výkonu trestu odňatia slobody má svoj zmysel pre ich začlenenie sa do spoločnosti.


Fotogaléria