Cesta srdca

Dňa 9. júna 2018 sa 25 odsúdených otvoreného oddelenia ÚVV a ÚVTOS Prešov zúčastnilo v kine Scala tanečno-poetického príbehu „Cesta srdca“ za prítomnosti službukonajúceho pedagóga. Vystúpenie bolo zamerané na odpustenie – sebe, druhým, svetu a nachádzanie skutočných hodnôt v živote, pre ktoré následne s ľahkosťou zanecháme akékoľvek závislosti. Mierne obavy,  či scénický tanec dokáže zaujať odsúdených, sa rozplynuli hneď od začiatku predstavenia. Skĺbenie tanca, hudby, hovoreného slova a svetelných efektov vyvolalo mnoho pozitívnych a sugestívnych zážitkov. Preto veľká vďaka patrí usporiadateľovi n.o. Trojlístok (akreditovaný subjekt špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti drogových závislostí), ktorý nám vyšiel v ústrety a znížil cenu vstupenky pre odsúdených z 9 € na 4 € tak, aby sa mohli tohto vystúpenia zúčastniť i tí, ktorých finančné možnosti sú značne obmedzené. S Trojlístkom už máme pozitívnu skúsenosť, jej lektori sú ochotní bezodplatne poskytovať protidrogovú osvetu v našom oddelení v pravidelných polročných intervaloch. V mesiaci september sme pozvaní zúčastniť sa športového dňa  tejto neziskovej organizácie a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.


Fotogaléria