IRON TEAM príslušníkov zboru

V dňoch 6. až 8. júna 2018 organizovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže v priestoroch Športovo-branného areálu a okolia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava súťaž pod názvom IRON TEAM príslušníkov zboru. Uvedeného podujatia sa celkovo zúčastnilo trinásť trojčlenných družstiev zboru, ako aj pozvaní hostia, a to príslušníci z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica, príslušníci z Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nitra a príslušníci ozbrojených síl Odboru špeciálneho výcviku Centra výcviku Lešť.

Náročná trať mala dĺžku 4,2 km. Družstvá si medzi sebou zmerali svoje sily v hornatom teréne na jednotlivých sedemnástich silových prekážkach, kde si preverili svoju fyzickú i psychickú odolnosť.

 

Absolútne poradie všetkých družstiev:

1. miesto - ÚVV a ÚVTOS Žilina

2. miesto - PPÚ KR PZ Banská Bystrica

3. miesto - ÚVTOS a ÚVV Ilava

 

Poriadie družstiev zboru:

1. miesto - ÚVV a ÚVTOS Žilina

2. miesto - ÚVTOS a ÚVV Ilava

3. miesto - ÚVV a ÚVTOS Košice

 

Na záver treba vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým príslušníkom z ústavu Ilava, ktorí vynaložili veľa síl počas prípravy náročnej trate a stavanie prekážok pripravovali s veľkou radosťou a ochotou.


Fotogaléria