Prebor VS ČR v streľbe zo služobných zbraní

V dňoch 4. až 7. júna 2018 sa na strelnici v Opařanech u Tábora konal Prebor Väzenskej služby Českej republiky v streľbe zo služobných zbraní. Preboru sa na základe pozvania generálneho riaditeľa Väzenskej služby Českej republiky zúčastnil aj výber Zboru väzenskej a justičnej stráže v zložení pplk. Mgr. Anita Šnírerová, práp. Ondrej Bahýl a npor. Juraj Kollár. Súťažilo sa v praktickej streľbe podľa medzinárodných pravidiel IPSC, kde bolo celkovo 12 streleckých situácií. Päť situácií bolo z pištole, päť zo samopalu a dve situácie z brokovnice. Náš výber súťažil v kategórii OPEN, kde boli zaradené družstvá Väzenskej služby ČR, Polície ČR, Bezpečnostnej a informačnej služby ČR a Polície zo Spolkovej republiky Nemecko. V náročnej medzinárodnej konkurencii náš výber už tradične obstál vynikajúco. V kategórii muži jednotlivci zvíťazil práp. Bahýl a npor. Kollár získal pekné 5. miesto. V kategórii ženy jednotlivci pplk. Šnírerová obsadila výborné 3. miesto. V súťaži družstiev tak získal výber zboru celkovo prvé miesto a odniesol si pohár pre víťaza kategórie OPEN. Navyše v eliminačnej súťaži SHOT OFF brokovnica muži zvíťazil opäť práp. Bahýl a v súťaži žien SHOT OFF z pištole získala pplk. Šnírerová 3. miesto.

Po návrate výberu zboru z preboru dňa 7. júna 2018 privítal na pôde Generálneho riaditeľstva zboru úspešné družstvo generálny riaditeľ zboru gen. Ing. Milan Ivan, ktorý osobne pogratuloval členom výpravy za dosiahnuté výsledky a poďakoval im za vzornú reprezentáciu nielen zboru, ale aj Slovenskej republiky.


Fotogaléria