Prednáška v spolupráci s Okresným súdom Svidník

Dňa 7. júna 2018 sa v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov v dopoludňajších hodinách uskutočnila prednáška probačného a mediačného úradníka Okresného súdu Svidník Mgr. R. Bejdu na tému: „Ochranný dohľad a podmienky premeny a uloženia trestu domáceho väzenia“. Na úvod prednášky bola odsúdeným vysvetlená definícia a poslanie probačnej a mediačnej služby, aby mali všetci odsúdení aspoň základnú predstavu, o aký druh služby ide a v akých oblastiach efektívne poskytuje rôzne probačné programy s dôrazom na kontrolnú a sprevádzaciu funkciu. Špecifickým prístupom možno totiž dosiahnuť elimináciu prekážok sociálnej integrácie. Prednáška bola prezentovaná cieľovej skupine odsúdených, ktorí majú nariadený ochranný dohľad, odsúdeným zaradeným do výstupného oddielu, a taktiež pre skupinu odsúdených, ktorým by mohol byť premenený zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Prednášky sa zúčastnilo 66 odsúdených. 


Fotogaléria