Maturitné skúšky a odovzdávanie maturitných vysvedčení v ústave Dubnica nad Váhom

Záver každého školského roka sa nesie v znamení skúšok, a tak to bolo aj v tomto školskom roku. Aj keď sa maturitným skúškam hovorí tzv. skúška dospelosti a naši odsúdení - študenti sú už dávno dospelí, uvedomovali si, že je to jedna z najdôležitejších skúšok v ich živote.

Vďaka veľmi dobrej spolupráci so SOŠ Pruské boli v ústave vytvorené optimálne podmienky na realizáciu maturitných skúšok. Tie študenti úspešne zvládli v písomnej, praktickej i ústnej časti. Všetci študenti mali veľmi dobrú úroveň vedomostí, ktorú primerane odprezentovali pred maturitnou komisiou.

Okrem samotných vedomostí študenti pozitívne reprezentovali seba i ústav vzorným vystupovaním, čo zanechalo pozitívne dojmy u pedagógov i personálu školy a prispelo k celkovej atmosfére maturitných skúšok.

Slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení študentom nadstavbového štúdia odboru podnikanie v remeslách a službách prebehol dňa 29. mája 2018 v priestoroch ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Maturitné vysvedčenia študentom odovzdali pani riaditeľka SOŠ Pruské Ing. Janka Fedorová, súčasne triedna učiteľka maturitnej triedy a pani zástupkyňa riaditeľky školy Ing.  Ľubica Lašová.

Dúfajme, že v procese integrácie odsúdeným im vzdelávanie, ktoré získali za dva roky štúdia, bude nápomocné pri využití v ďalšom živote. Úspešným maturantom gratulujeme!


Fotogaléria