Výcvik školiteľov poriadkovej jednotky v ústave Leopoldov

V dňoch 28. mája až 1. júna 2018 sa v súlade s Plánom akcií Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018 konal výcvik školiteľov poriadkovej jednotky zboru v ústave Leopoldov. Výcvik prebiehal v znamení postupného prechodu od povelových techník, poradovej prípravy a zaujímania štítových hradieb do taktickej práce veliteľa poriadkovej jednotky pri riešení rôznych druhov krízových situácií. Pracovalo sa aj s ochrannými plynovými maskami, ich nasadzovaním v tvare a prestriedaním jednotlivých radov štítovej hradby. V spolupráci so služobnou kynológiou ústavu Leopoldov sa precvičovala činnosť prieniku mobilného krídla cez štítovú hradbu a zadržanie páchateľa, ktorý bol zasiahnutý strelivom z nesmrtiacej zbrane FN 303. Táto nesmrtiaca zbraň sa opäť ukázala ako neoceniteľný donucovací prostriedok umožňujúci udržať dištančnú vzdialenosť páchateľov od štítovej hradby, a tým zvýšiť bezpečnosť zakročujúcich „poriadkárov“. 


Fotogaléria