Medzinárodný deň žien v ústave Hrnčiarovce nad Parnou

Aj v roku 2018 bola zachovaná tradícia oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, na ktorú v hojnom počte prijali pozvanie príslušníčky, zamestnankyne a dôchodkyne Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave.

Slávnostný večer otvoril riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Marek Kresan príhovorom, v ktorom poďakoval všetkým ženám za prácu, ktorú vykonávajú svedomito a zodpovedne. Všetkým zaželal veľa pohody v kruhu rodiny a pevné zdravie. Následne si prítomné ženy uctil kvietkom a nasledoval program v podobe vystúpenia folklórnej skupiny Fidlikanti z Horných Orešian. Na príjemnej atmosfére a bohatom občerstvení sa podieľali študenti a zamestnanci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave.

Nálada a úsmevy na tvárach žien svedčili o nesmiernej vďake a spokojnosti s prejavenou úctou v ich slávnostný deň.


Fotogaléria