Hodnotiace zhromaždenie v ústave Ilava

Dňa 1. marca 2018 sa v kultúrnej miestnosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava konalo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov a zamestnancov zboru ústavu Ilava za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana. Zhromaždenie otvorila mjr. Ing. Renata Jungová, vedúca personálnej skupiny, ktorá prítomných oboznámila s programom. Vyhodnotenie vybraných úloh z Plánu činnosti ústavu za rok 2017 vykonal riaditeľ ústavu plk. Mgr. Róbert Mudronček. Vo svojom príhovore sa ďalej zameral na vzniknuté mimoriadne udalosti v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016, vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených a fyzických a právnických osôb, a taktiež vzniknuté a prebiehajúce súdne spory odsúdení vs. ústav Ilava. V závere svojho hodnotenia poďakoval za svedomité plnenie služobných a pracovných úloh. Následne generálny riaditeľ zboru vo svojom hodnotiacom príhovore tlmočil všetkým zúčastneným pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. Vo svojom vystúpení vo všeobecnosti zhodnotil plnenie úloh ústavu vo vzťahu k zboru, informoval o návrhu realizácie výstavby väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote - Sabovej, detenčného ústavu v Hronovciach, pripravovaných opatreniach na stabilizáciu personálu zboru v nasledujúcom období, a taktiež spomenul aj dva pripravované projekty Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č. 14) a Modernizácia školiaceho strediska (objekt č. 19) v správe ústavu Ilava. V závere poďakoval príslušníkom a zamestnancom ústavu za ich aktívny prístup a poprial im do nasledujúceho obdobia veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.


Fotogaléria