Hodnotiace zhromaždenie v ústave Dubnica nad Váhom

Dňa 23. februára 2018 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana konalo hodnotiace zhromaždenie, ktorého predmetom bolo najmä vyhodnotenie uplynulého roka, ako aj načrtnutie vízií pre nasledujúce obdobie. V úvode riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš formou prezentácie vyhodnotil rok 2017 a zameral sa na najdôležitejšie skutočnosti, ktorým ústav čelil v predchádzajúcom roku. Po jeho vystúpení generálny riaditeľ zboru na úvod svojho vystúpenia odovzdal pozdrav príslušníkom a zamestnancom ústavu od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. a vyzdvihol hodnotiacou správu riaditeľa ústavu. Následne ocenil činnosť ústavu za uplynulé obdobia, upriamil pozornosť aj k prebiehajúcej rekonštrukcii ústavu a jej následnej systemizácii funkčných miest. V závere poďakoval príslušníkom a zamestnancom ústavu za ich aktívny prístup a poprial im do nasledujúcich období veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.


Fotogaléria