Hodnotiace zhromaždenie v ústave Levoča

Dňa 20. februára 2018 sa v priestoroch Mestského divadla v Levoči konalo hodnotiace zhromaždenie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru služobne a pracovne zaradených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Levoča. Zhromaždenie otvoril riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Maroš Dublan, ktorý vo svojom vystúpení zhodnotil uplynulý rok 2017 z hľadiska činnosti a dosiahnutých výsledkov ústavu v rámci plnenia úloh zboru. Zhromaždenia sa osobne zúčastnil generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milan Ivan, ktorý vo svojom vystúpení pozitívne zhodnotil činnosť ústavu, výkon služby príslušníkov a prácu zamestnancov ústavu.  Zároveň načrtol perspektívy rozvoja a profilácie ústavu, ako aj zboru z hľadiska jeho potrieb v ďalšom období, snahy a konkrétne kroky na zlepšenie kvality podmienok výkonu služby príslušníkov a pracovných podmienok zamestnancov v zbore. 


Fotogaléria