Hodnotiace zhromaždenie v ústave Želiezovce

Dňa 19. februára 2018 sa v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce konalo hodnotiace zhromaždenie za účasti generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Ing. Milana Ivana. Vyhodnotenie plnenia služobných a pracovných úloh za jednotlivé úseky služobných činností ústavu za rok 2017 vykonal riaditeľ ústavu pplk. Ing. Ervín Janšík.

Generálny riaditeľ v úvode svojho vystúpenia odovzdal všetkým zúčastneným pozdrav od podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD., následne zhodnotil plnenie jednotlivých úloh v roku 2017, informoval o návrhu realizácie výstavby väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote - Sabovej formou verejno-súkromného partnerstva, pripravovaných opatreniach na stabilizáciu personálu zboru v nasledujúcom období a poďakoval za výkon služby a výkon práce v roku 2017.


Fotogaléria