Vernisáž a autorské čítanie

Dňa 7. februára 2018 sa odsúdení z otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov zúčastnili na pozvanie Mgr. BcA. Lenky Jakubčákovej, PhD., ktorá dlhodobo viedla umelecké vzdelávanie odsúdených umiestnených v otvorenom oddelení, vernisáže s názvom „Deväť“. Išlo o výstavu fotografií študentov Ateliéru fotografie Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorú dopĺňali poetické verše básnika Martina Vlada. Išlo o kompaktnú fotosériu, ktorá priestor básnických textov Martina Vlada rozširuje a zväčšuje. Projekt je dôkazom sympatického úsilia mladých autorov – fotografov v hľadaní nových „výhybiek“. Počas vernisáže boli zároveň prerokované možnosti zriadenia výstavy v roku 2018 pre verejnosť, na ktorej by boli prezentované diela odsúdených zaradených do umeleckého vzdelávania.


Fotogaléria