Odovzdávanie zelených stužiek v ústave Ilava

Už od 16. storočia sa traduje zvyk odovzdávania zelených stužiek ako symbolu nádeje a povzbudenia pred maturitami.

V stredu 31. januára 2018 sa stretli odsúdení zo študijného odboru „podnikanie v remeslách a službách“ v priestoroch školského strediska v ústave Ilava, aby prijali zelené stužky.

Za prítomnosti vedenia ústavu a triednej učiteľky odovzdala riaditeľka Strednej odbornej školy Pruské Ing. Janka Fedorová odsúdeným „zelené stužky nádeje“. V príhovore popriala študujúcim veľa úspechov nielen pri maturitných skúškach, ale aj v ďalšom živote.


Fotogaléria