Oslavy Dňa ZVJS

 

 
Dňa 1. októbra 2009 sa uskutoční XI. ročník osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Slávnostné zhromaždenie, počas ktorého budú ocenení vybraní príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže a niektorí z pozvaných hostí, sa bude konať v Posádkovom klube Ozbrojených síl v Trenčíne.
Medzi pozvanými hosťami zo zahraničia sú generálni riaditelia väzenských služieb krajín V4 a zástupcovia väzenských služieb Grécka a Ruska.