Vianočné obdobie v ústave Košice-Šaca

Tohtoročné vianočné sviatky v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca sa začali 24. decembra 2017 rannými chválami a pokračovali sv. omšou o 16.00 hodine.

Nový rok sa začal slávením svätej  omše vo väzenskej kaplnke sv. Vincenta de Paul.

Dňa 5. januára 2018 sa v popoludňajších hodinách  konala slávnostná sv. omša, ktorú celebrovali Mgr. Ing. Štefan Ružbašan, farár z Nováčan a mjr. PaedDr Rudolf Galambos, väzenský dekan, spojená s požehnaním Trojkráľovej vody. Pri tejto príležitosti do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca zavítalo združenie Mariánskej mládeže pod vedením sestier Vincentiek, ktoré pozdravilo odsúdených koledami a scénkou.

Dňa 8. januára 2018 sa konalo požehnanie priestorov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca. Väzenský dekan za pomoci väzenských kaplánov z Košického väzenského dekanátu Mgr. Petra Nižníka z Košíc, Mgr. Štefana Blanára z Prešova a Mgr. Ing. Štefana Ružbašana, farára z Nováčan, priniesli novoročné požehnanie do priestorov celého ústavu. Pri požehnávaní priestorov im pomáhali civilní miništranti a miništranti z radov odsúdených. Požehnanie sa začalo v kaplnke referátu katolíckej duchovnej služby podľa liturgických predpisov. Následne navštívili všetky pracoviská, administratívne priestory a ošetrovňu. Celý tento novoročný obrad zakončili požehnaním kancelárie riaditeľa ústavu.


Fotogaléria