Novoročný koncert

Komunitné centrum v Sabinove opakovane navštívilo oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Novoročný koncert pod vedením Mgr. N. Salanciovej, ktorý sa konal dňa 10. januára 2018 ponúkol odsúdeným okrem hudobného vystúpenia aj tanečné ukážky plné rôznych rytmov a temperamentu. Jedinečný repertoár, úžasné výkony účinkujúcich budú nadlho rezonovať v pamäti odsúdených. Už teraz sa tešia na ďalšie koncerty, ktoré spájajú netradičné zoskupenie hudby, spevu a tanca.


Fotogaléria