Sviatok Troch kráľov

Tradičný sviatok Troch kráľov, pripadajúci každý kalendárny rok na 6. januára je na Slovensku zároveň aj štátnym sviatkom. Zároveň sa tým končí aj vianočné obdobie. Tento sviatok slávnostným spôsobom prežili aj odsúdení v oddelení výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Prešov. Ústavný kaplán počas slávnostnej svätej omše posvätil trojkráľovou vodou priestory výkonu trestu a jeden z odsúdených asistoval pri označovaní kriedou na dvere iniciálami troch kráľov - G. M. B. Viacerí z odsúdených ocenili možnosť prežiť túto tradíciu aj vo výkone trestu odňatia slobody a  zároveň vypočuť si povzbudivé slová kňaza do Nového roku.  


Fotogaléria