Vianoce v ústave pre mladistvých Sučany

December spájame s tými najkrajšími sviatkami roku – Vianocami. Obdobie príprav na vianočné sviatky, na vytvorenie tej neopakovateľnej atmosféry sprevádza často zhon, nervozita, a to len preto, lebo chceme, aby všetko bolo naj...

Nebolo tomu ináč ani v Ústave na výkon trestu pre mladistvých Sučany. Prežívanie mladistvých odsúdených počas tohto obdobia, ktoré nemôžu prežívať v kruhu najbližších, je o to bolestnejšie, že sú to mladí ľudia, skoro ešte deti, ktorí sa cítia opustení a veľmi intenzívne si uvedomujú, ako im rodina chýba.

Atmosféra Vianoc je jedinečná. Na Vianociach sú krásne aj samotné prípravy. My – pedagógovia, ústavný kaplán a v neposlednom rade tí, kvôli ktorým sa to deje, a to odsúdení - sa ju snažíme vytvárať najlepšie, ako sa v daných podmienkach dá. Začínali sme Adventom, ktorého význam vysvetlil odsúdeným kaplán. Ďalej nasledoval Mikulášsky večer, po ktorom dostali vybraní odsúdení balíčky. Ďalšiu adventnú nedeľu spestrila mládež z Detského orchestra, ktorá pripravila nádherný Vianočný koncert za veľkej účasti odsúdených, nie jeden, ale dva, lebo nielen pre odsúdených mužov a mladistvých, ale aj pre odsúdené ženy.

Počas celého decembra prebiehali súbežne dve hlavné súťaže: vianočná výzdoba jednotlivých oddielov vrátane násteniek a medzioddielové stolnotenisové turnaje a turnaje v stolnom futbale, ktorých finále sa hrali počas vianočných sviatkov.

Na Štedrý deň nám priniesli a zapálili Betlehemské svetlo členovia skautu z mesta Vrútky a priniesli nefalšovanú vianočnú atmosféru. Pre avizovaný záujem zo strany odsúdených a z dôvodu diferenciácie sa toto podujatie odohralo dvakrát. Potešili aj vianočnými piesňami a koledami. Mladiství odsúdení sa im predstavili s krátkym pásmom kolied. Atmosféra bola fantastická, ochota a snaha skautov o spríjemnenie najkrajších sviatkov v roku našim odsúdeným bola ocenená obrovským aplauzom.


Fotogaléria