Pásmo kolied

Štedrý deň sa v ÚVTOS Levoča niesol v očakávaní sviatku Narodenia Pána. Slová anjela, ktorými oznámil Ježišovo narodenie: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2,10) zazneli v rámci svätých omší ako radostná zvesť pre odsúdené ženy v ústave.

Popoludní prišli do ústavu koledníci z farnosti Levoča, aby svojím spevom kolied, vinšov a hovoreného slova obohatili priebeh tohto sviatočného dňa a odsúdeným ženám sprítomnili atmosféru sviatkov Vianoc.

 


Fotogaléria