Vianoce 2017 v ústave Dubnica nad Váhom

Vianočné sviatky v ÚVTOS Dubnica nad Váhom začali adventnou prípravou, ktorá vyvrcholila koncertom väzenskej hudobnej skupiny Gáter dňa 17. decembra 2017. Žurnalistický krúžok pod vedením ústavného farára pripravil špeciálne vianočné číslo väzenského časopisu Fénix. V úvodnom slove Fénixa sa prihovoril a blahoprial k Vianociam a novému roku 2018 riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš. Vianočné sviatky začali večerou sprevádzanou hraním kolied a polnočnou svätou omšou, ktorá sa uskutočnila o 21.45 hod. v jedálni odsúdených. Polnočná svätá omša začala obradom odovzdania Betlehemského svetla, ktoré do ústavu už tradične priniesli skauti z Dubnice nad Váhom, hudobne ju sprevádzali odsúdení z hudobného krúžku hraním kolied. Polnočná svätá omša prebehla za spolupráce príslušníkov z oddelení výkonu trestu a ochrany, ktorí v nepretržitej službe zabezpečovali chod a bezpečnosť ústavu aj v čase vianočných sviatkov. V ústave bol vo vianočnom čase pripravený ďalší program podľa mesačného plánu aktivít kultúrno-osvetovej činnosti. Aj v roku 2017 vďaka súčinnosti všetkých zodpovedných prebehli Vianoce v ústave v pokojnom duchu so snahou, aby priniesli pozitívne impulzy do života väznených osôb.


Fotogaléria