Advent v ústave Nitra-Chrenová

Počas najkrajších dní roka – Vianoc aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová zavládla sviatočná atmosféra, odsúdené ženy si vyzdobovali stromčeky, izby a spoločné priestory. Ústavom rozvoniavala vianočná kapustnica a ich kreativita, zručnosť a skúsenosti sa prejavili na stoloch v podobe zákuskov, koláčikov a iných dobrôt. Každodenné povinnosti odsúdených žien spríjemňovala v týchto dňoch predvianočná atmosféra.

Adventné obdobie sa začalo výstavou s názvom „Tvorivosť odsúdených žien“, na ktorej boli vystavené hračky a dekoračné predmety vyrobené šikovnými rukami odsúdených žien v rámci záujmovej činnosti. Pestrá paleta hračiek vyrobených z textilných materiálov bola určená pre detské potešenie. Mimoriadne bohatú nádielku výrobkov sme rozdelili medzi deti zo sociálne slabých pomerov a deti umiestnené v krízových centrách.

Spev vianočných piesní a kolied patrí k tým tradíciám, ktoré každý rok do ústavu prináša zmiešaný Cirkevný spevácky zbor Glória pod vedením dirigenta Jána Petráša. Tradične koncert vyvrcholil piesňou Tichá noc, ktorú členovia zboru spievali spoločne s odsúdenými ženami pri vysvietenom vianočnom stromčeku.

V adventnom období sme privítali aj hostí zo združenia kresťanských žien AGLOW, ktoré si pre odsúdené ženy pripravili koncert piesní sprevádzaný hrou na tamburíne a gitare.

Štedrý deň vyvrcholil slávnostnou Svätou omšou. Liturgickú slávnosť obohatili svojou aktívnou účasťou rehoľné sestry Misijnej kongregácie Ducha Svätého z Ivanky pri Nitre a zbor dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, ktorí obdarovali odsúdené ženy milým darčekom v podobe kolekcií. V závere slávnosti sa prihovoril odsúdeným ženám aj viceprimátor mesta Nitra Ján Vančo, ktorý im poprial pokojné sviatky a skorý návrat do svojich domovov.

Slávnostná večera sa niesla v duchu tradícií nitrianskeho regiónu. Vianočnú atmosféru dotvárala obsluha z radov odsúdených a spríjemňovala ju produkcia kolied.


Fotogaléria