Hudobné vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny z Maďarska

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce sa dňa 17. decembra 2017 konalo pre odsúdených hudobné vystúpenie kresťanskej hudobnej skupiny z Maďarska, ktorá pôsobí a vystupuje na rôznych kresťanských aj spoločenských podujatiach. Samotný koncert sa konal pod záštitou Evanjelickej misie Slovenského väzenského spoločenstva a trval dve hodiny. Koncertu sa zúčastnilo spolu 72 odsúdených. Odzneli rôzne vianočné koledy, ako aj mnohé liturgické piesne.

Kresťanská hudobná skupina vystupovala v ústave opakovane a opäť sa vystúpenie stretlo s úspechom.


Fotogaléria